Site Loader

Mølleskolens SFO og Klub

Vision:

At alle børn mærker oplevelsen af, at være i trivsel, faglig og socialt. Børnene er motiveret, nysgerrige, og indgår i fællesskaber hvor lysten til at lære og være medskabere af et bæredygtigt samfund er et bærende element.


Fritidstilbuddets struktur for 0. – 6. klasse:

Fritidstilbuddet 0.-2. årgang er integreret i indskolingen. ”Mini klubben” for 3. årgang er på ”Vingen” i en separat bygning. 4. – 6. årgang er i Teeneren, der er placeret i hovedbygningen på skolen.

SFO tilbuddet 0.-3. årgang er struktureret således at børnene mandag – onsdag – fredag er på egne årgange. Vi vil gerne tilgodese det nære og trygheden ved kendte relationer til de andre børn og voksne på årgangen. Det kan være ture ud af huset, forskellige planlagte aktiviteter og den frie leg.

Tirsdag og torsdag kan børnene frit vælge mellem planlagte aktiviteter på tværs af alder og klasser. Aktiviteterne præsenteres for børnene af pædagogerne i klasserne. Disse dage sendes børnene enten efter skoletid eller kl. 15:30, da vi prioriterer fordybelse og nærvær med børnene.

  1. – 6. årgang kan tilkøbe frugt og brød når de kommer efter skoletid. 0.-2. årgang spiser medbragt 2-mad eller tilkøbt mad gennem Madfærd sammen med årgangens voksne.

Børnefællesskaber og trivsel:

Børn tilbringer store dele af deres dag i skolen med andre børn. De udgør fundamentale betingelser for hinandens liv, trivsel og læring. Børn har brug for, at trives i de sammenhænge de indgår i.  Her henter de bekræftelse, anerkendelse og oparbejder selvværd. Som barn er man ekstremt optaget af, at høre til og blive set. Dette rum er et vigtigt læringsrum, da det kræver forhandling, sproglig kompetencer og selvstændighed. Pædagogerne har fokus på, at støtte, motivere og guide til disse kundskaber, ved at være aktiv lyttende, omsorgsfulde og forhandlingsparate når kompetencerne skal trænes.

Børnene vil opleve voksne der forventer en god omgangstone og voksne der støtter alle børn i at indgå i sunde sociale fællesskaber. Alle børn skal opleve at være en del af et fælleskab. Vi vil skabe realistiske forventninger gennem tillid og tryghed.Vi giver børnene frihedsgrader inden for rammerne. Vi ønsker et fritidstilbud med få gode regler, og mulighed for fordybelse.

Læs mere om de enkelte årgange under overskrifterne på hjemmesidens forside.


Den frie leg:

Den frie leg understøtter udvikling og vedligeholdelse af personlige kompetencer. Her trænes barnet b.la. i at tage initiativer (indre styring), udvise ansvarlighed, udholdenhed, impulskontrol, sociale grænser, opfindsomhed og robusthed.