Site Loader

Det kendetegner Mølleskolens pædagoger:

Vi er alle optaget af, at fritidstilbuddet er et rart og trygt sted at være og hvor man mærker det fællesskab man er en del af. Vi vil gerne være gode rollemodeller i forhold til børnenes gøren og laden. Vi støtter børnene i at indgå i gode og lærerige relationer med hinanden. Vi er synlige og tydelige voksne, som børnene kan regne med. Pædagogerne indgår i undervisning og projektdage, og er dermed bindeled mellem skole og fritid. Ydermere er vi en personalegruppe med mange forskellige kompetencer, som vi elsker at folde ud på forskellig vis. Det kunne f.eks. være teatersport, rollespil, kreative aktiviteter, natur og udeliv, vinterbadning, yoga m.m. Vi gør os umage med at informere både forældre og børn omkring de ting der sker i fritidstilbuddet.

SFO 0. – 2. ÅRGANG

Christian Bernstorff Justesen
Bob Møller Andersen
Tine Lyskjær
Ulla Pilgaard Andersen
Hanne Funk Christoffersen
Pernille Isaksen
Tine Gabs Nystrøm
Safie Kurdanji
Jette Gotlieb Albrechtsen
Didde Bak Villumsen
Martin Christian Munding Stilund
Frederikke Siylvig Hovvang

KLUB 3. ÅRGANG

Anne Louise Grau Andersen
Andreas Holm-Nielsen
Thomas Lassen Jensen

KLUB 4. – 6. ÅRGANG

Glen Sivbæk Møller Jensen
Kate Spangsbjerg
Torben Sørensen