Site Loader

Det kendetegner Mølleskolens pædagoger:

Vi er alle optaget af, at fritidstilbuddet er et rart og trygt sted at være og hvor man mærker det fællesskab man er en del af. Vi vil gerne være gode rollemodeller i forhold til børnenes gøren og laden. Vi støtter børnene i at indgå i gode og lærerige relationer med hinanden. Vi er synlige og tydelige voksne, som børnene kan regne med. Pædagogerne indgår i undervisning og projektdage, og er dermed bindeled mellem skole og fritid. Ydermere er vi en personalegruppe med mange forskellige kompetencer, som vi elsker at folde ud på forskellig vis. Det kunne f.eks. være teatersport, rollespil, kreative aktiviteter, natur og udeliv, vinterbadning, yoga m.m. Vi gør os umage med at informere både forældre og børn omkring de ting der sker i fritidstilbuddet.

SFO 0. – 2. ÅRGANG

Christian Bernstorff Justesen
Bob Møller Andersen
Tine Lyskjær
Ulla Pilgaard Andersen
Hanne Funk Christoffersen
Sandie Lily Poulsen
Tine Gabs Nystrøm
Anne Louise Grau Andersen
Jette Gotlieb Albrechtsen
Didde Bak Villumsen
Thomas Jeppesen
Anne Salkvist Mejer

KLUB 3. ÅRGANG

Anders Malthe Jørgensen
Frank Just Laufer
Pernille Isaksen

KLUB 4. – 6. ÅRGANG

Glen Sivbæk Møller Jensen
Kate Spangsbjerg
Torben Sørensen