Site Loader

SFO 0. årgang:

Vi starter eftermiddagen med at gå på legepladsen, hvor vi spiser 2 mad inden eftermiddagens aktiviteter går i gang.   

Vi tilbyder: 
I SFO´en på 0. årgang vægter vi et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde samt gode relationer til både børn og forældre.
Vi vægter udeliv. Derfor er vi ude hver dag uanset vejret, uanset årstid. Her er der højt til loftet, og plads til de vilde lege, men også til stille fordybelse.
En fast dag om ugen går vi på tur ud af huset med hele årgangen.

På 0. årgang bliver børnene præsenteret for forskellige teknikker og materialer i kreativt værksted. Vi syntes det er vigtigt, at børnene får kendskab til nye metoder, og bliver modige til at afprøve nye ting samt oplever glæden ved at kunne mestre.

 • Vi prioriterer tryghed og forudsigelighed i hverdagen. 
 • Vi støtter børnene med at løse konflikter på en hensigtsmæssig måde.
 • På 0. årgang prioriterer vi ikke computer og Ipad. 

På 0. årgang understøttes det enkelte barns udvikling af robusthed, selvberoenhed og nysgerrighed, for at kunne det er det nødvendigt at det enkelte barn føler sig som en del af et meningsfuldt, inkluderende fællesskab.  

Vi mener, at alle børn skal opleve øjeblikke af at være i flow,- fordybet i leg eller aktivitet, hvor man som barn mister fornemmelsen for tid og sted, og bare er tilstede i det man laver og dem man laver det  sammen med. 

SFO 1. årgang:

I SFO´en på 1. årgang – Starter SFO”en mandag – onsdag og fredag med, at børnene  spiser med klassens voksne. Det kan både være medbragte madpakker eller Madfærds mad. Mens vi spiser, har vi klassens tid. Her snakker vi sammen om dagens aktiviteter i SFO, læser en bog, ser en kort film eller snakker om det børnene ønsker at fortælle noget om. Efterfølgende går vi ud og leger og får lidt frisk luft en lille times tid.

Tirsdag og torsdag starter vi dagen på 1. årgang på legepladsen, og børnene inviteres efter behov ind i eftermiddagscaféen, der har ”åbent” mellem 14:00-15:00, hvor de spiser eftermiddagsmad.

SFO 1. tilbyder:

 • Vi arbejder og bruger helhedstænkningen, hvor pædagogerne er en stor del af skoledagen til at opbygge tætte og nære relationer til børnene. Disse erfaringer overføres til den pædagogiske praksis i fritidsordningen, hvor vi hurtigt kan tune os ind på børnenes ønsker og behov.
 • Vi bestræber os på, og ser vigtigheden i at have tætte relationer til børn – forældre og lærere til gavn for børnenes læring og udvikling.
 • Omdanner klasselokalerne til rum for aktiviteter med fokus på, at børnene har mulighed for fordybelse i små grupper.
 • Kreative aktiviteter omkring bordet. Her er det muligt at hygge med venner eller bruge sin nysgerrighed med forskellige kreative aktiviteter, som følger årstid og sæson.
 • Bevægelse og lege aktiviteter flere gange i ugen. Det foregår i salene eller udenfor, alt efter vejret. Vi tilbyder bold, dans, musik, klatre væg alt efter hvad børnene ønsker.

Vi vægter den gode relation og venskab i den frie leg i SFO’en, hvor børnene har mulighed for at lege med venner og skabe nye venskaber.

SFO 2. årgang:

I SFO´en på 2. årgang – Starter vi eftermiddagen med at spise 2 mad sammen i klasserne. Det kan både være medbragte madpakker eller madfærds mad. Mens vi spiser, har vi klassens tid. Her snakker vi om dagens aktiviteter i SFO, læser en bog, ser en kort film eller snakker om det børnene ønsker at fortælle noget om.

Efterfølgende går vi ud og leger og får lidt frisk luft en lille times tid.

SFO 2. tilbyder:

 • Hyggelige hjemmelige rammer. Hvor der er plads til ro. fordybelse og leg.
 • Kreative aktiviteter omkring bordet. Her er det muligt at hygge med venner eller bruge sin nysgerrighed med forskellige kreative aktiviteter, som følger årstid og sæson.
 • Bevægelse og lege aktiviteter flere gange i ugen. Det foregår i salene eller udenfor, alt efter vejret. Vi tilbyder bold, dans, klatre væg alt efter hvad børnene ønsker.

Vi vægter den frie leg højt i SFO 2. SFO er børnenes fritid, hvor de har mulighed for at lege med deres venner og skabe nye venskaber. Det er muligt for børnene, at bruge alle 2. årgangs lokaler til at lege i.