Site Loader

Mølleskolens SFO og Klub

Vision:
Alle børn mærker oplevelsen af, at være i trivsel, fagligt og socialt. Børnene er motiveret, nysgerrige, og indgår i fællesskaber hvor lysten til at lære og være medskabere af et bæredygtigt samfund er et bærende element.

Fritidstilbuddets struktur for 0. – 6. klasse:
Fritidstilbuddet 0. årgang har base ved 0. klasserne på skolen og SFO 0.

  1. årgang har base ved 1. klasserne og SFO 1.
  2. årgang har base på Ryvang og råder over de nederste etager.
  3. årgang har base på øverste etage på Ryvang.
  4. – 6. årgang holder til på Mølleværket som ligger på Gudruns vej.

1. – 3. årgang har en ugentlig tur dag hvor der gøres brug af de fantastiske udeområder der er i nærheden af skolen. To gang om ugen er der fælles SFO på skolens område for 0- 3. årgang. Her vil der være forskellige aktiviteter som børnene kan frit kan vælge imellem.

Alle ugens aktiviteter fremgår af ugeplanen på Min uddannelse. Program for fælles dagene sendes desuden ud en gang om ugen, og der hænger desuden en oversigt på årgangenes opslagstavler.

Hvis børnene skal sendes om eftermiddagen noteres det i Aula og der sendes kun kl. hel og kl. halv. På fællesdagen sendes der børn efter kl. 15.

Hvis man benytter morgen SFOén, er der morgenmad frem til kl. 7.30. Herefter flytter morgen SFO’en udenfor ind til klokken ringer kl. 7.50. Kommer man i dette tidsrum går man ind med tasken, putter madpakken i køleskabet, tjekker ind og går ud igen.

0. – 3. årgang må IKKE bruge mobiltelefon i skolen og i SFOén.

Børnefællesskaber og trivsel:

Børn tilbringer store dele af deres dag i skole og SFO sammen med deres kammerater. SFOén danner rammen om børnenes indbyrdes relationer, trivsel og læring. Pædagogerne har fokus på, at støtte, motivere og guide børnene, ved at være nærværende, lyttende, omsorgsfulde og støttende i relations arbejdet.

Børnene vil opleve voksne der forventer en god og respektfuld omgangstone, at der udvises ansvarlighed overfor hinanden og skolen, at vi udviser taknemmelighed og empati og alle bidrager til at SFOén er et rart og trygt sted at være for alle børn og voksne.

Vi ønsker et fritidstilbud med få gode regler.