Site Loader

SFO 0. - 3. årgang:

Tryghed og forudsigelighed i hverdagen er vigtig for alle børnene og særligt når man lige er startet i skole og det hele er nyt. Det er helt naturligt, at aktiviteter og lege udbygges i takt med at børnene bliver fortrolige med SFOén. Inden børnene går i SFO præsenterer klassepædagogen de eftermiddagens tilbud.

Vi starter eftermiddagen med at gå på legepladsen, hvor vi leger og får frisk luft. Inden eftermiddagens aktiviteter sættes i gang spiser børnene deres eftermiddagsmad (to-mad).

På 3. årgang som holder til på Ryvang er frugt og brød en del af betalingen.

Vi vægter udeliv og derfor vil I opleve, at vi er meget ude uanset vejret og uanset årstid. Her er der højt til loftet, og plads til de vilde lege, men også til stille fordybelse.
En fast dag om ugen går alle årgange på tur ud af huset, til nogle af de dejlige områder der ligger i gåafstand fra skolen.

I SFOén bliver børnene præsenteret for forskellige teknikker og materialer i kreativt værksted. Vi syntes det er vigtigt, at børnene får kendskab til nye metoder, og bliver modige til at afprøve nye ting samt oplever glæden ved at kunne mestre.

Vi har fokus på, at alle børn skal opleve øjeblikke af at være i flow, – fordybet i leg eller aktivitet, hvor man som barn mister fornemmelsen for tid og sted, og bare er tilstede i det man laver og med dem man laver det sammen med. 

Bevægelse er også en stor del af SFOéns aktiviteter. Hver uge har alle årgange adgang til salene hvor der kan leges frit, spilles boldspil, klatres på klatrevæggen og meget mere. Som en del af overgangen fra SFO til klub har 3. årgang en gang om ugen et samarbejde med klubben hvor der tilbydes en aktivitet.

Samtidig med, at vi tilbyder forskellige aktiviteter, respekterer vi også at eftermiddagstilbuddet er børnenes frie tid, hvor der skal være plads til medbestemmelse, leg med venner og muligheden for at etablere nye venskaber på kryds og tværs.