Site Loader

Mølleværket, Klub 4. – 6. årgang:

I Klubben 4. – 6. årgang får alle børn frugt og brød når de kommer. De fleste aktiviteter er på tværs af alder.

Vi tilbyder bl.a.:

  • Det muntre køkken, hvor vi bager til fællesskabet.
  • Kreativt værksted med Fablab funktioner, hvor børnene udfordres / øver sig. 
  • Bevægelsesaktiviteter i salen / klatrevæg på skolen 2 dage om ugen. 
  • Udendørs aktiviteter med parkour. 
  • Cykelturer i lokalområdet til forskellige aktiviteter. 
  • Gaming faciliteter – PS4. Hver årgang har en “skærmfri dag” i klubben. 
  • Juletur til Aarhus for 5. & 6. årg. Aftenåbning i november med aftensmad 
  • Vinterbadning. 
  • De unge “hænger ud” og netværker med deres venner i et miljø med et stort fremmøde.