Site Loader

Det kendetegner Mølleskolens pædagoger:

Vi er optaget af, at fritidstilbuddet er et rart og trygt sted at være og hvor man mærker det fællesskab man er en del af. Vi er tydelige og synlige voksne og er optaget af at give børnene nogle sunde værdier og en viden som forankres og kan bruges i deres videre færd. Vi støtter børnene i at indgå i respektfulde og inkluderende relationer med hinanden. Pædagogerne indgår i dele af undervisningen og projektdage, og er dermed bindeled mellem skole og fritid. Børnene har filosofi på skoleskemaet og det varetages af klassepædagogen.

Vi en personalegruppe med mange forskellige kompetencer, som vi elsker at folde ud på forskellig vis. Det kunne f.eks. være teatersport, rollespil, kreative aktiviteter, natur og udeliv, vinterbadning, yoga, musik m.m. Vi gør os umage med at informere både forældre og børn omkring de ting der sker i fritidstilbuddet.

SFO 0.ÅRGANG

Ulla Pilgaard Andersen
Flemming Ross Eilsersen
Frank Just Laufer
Tess Arensbach Hestbech
Susanne Bang Jensen

SFO 1.ÅRGANG

Sara Jensen Raas
Helene Holm
Andreas Holm-Nielsen
Sine Ågård Kristensen
Martin Christian Munding Stilund

SFO 2.ÅRGANG

Christian Bech
Safieh Kurdanji
Maria Hedegaard Sørensen
Kristoffer Sølvsten Nielsen

SFO 3. ÅRGANG

Anja Mary Würtz
Amalie Sanggaard
Birgitte Schøler

KLUB 4. – 6. ÅRGANG

Glen Sivbæk Møller Jensen
Kate Spangsbjerg
Torben Sørensen

Tine Gabs Nystrøm