Site Loader

Det kendetegner Mølleskolens pædagoger:

Vi er optaget af, at fritidstilbuddet er et rart og trygt sted at være og hvor man mærker det fællesskab man er en del af. Vi er tydelige og synlige voksne og er optaget af at give børnene nogle sunde værdier og en viden som forankres og kan bruges i deres videre færd. Vi støtter børnene i at indgå i respektfulde og inkluderende relationer med hinanden. Pædagogerne indgår i dele af undervisningen og projektdage, og er dermed bindeled mellem skole og fritid. Børnene har filosofi på skoleskemaet og det varetages af klassepædagogen.

Vi en personalegruppe med mange forskellige kompetencer, som vi elsker at folde ud på forskellig vis. Det kunne f.eks. være teatersport, rollespil, kreative aktiviteter, natur og udeliv, vinterbadning, yoga, musik m.m. Vi gør os umage med at informere både forældre og børn omkring de ting der sker i fritidstilbuddet.

SFO 0.ÅRGANG

Cathrine Saks Wendtland Rasmussen
Andreas Holm-Nielsen
Sine Ågård Kristensen
Sara Jensen Raas
Martin Christian Munding Stilund

SFO 1.ÅRGANG

Kristoffer Sølvsten
Anne Salling Kjøller
Safieh Kurdanji
Anastasija Stevanovic

SFO 2.ÅRGANG

Birgitte Elisabeth Schøler
Amalie Sanggaard
Tess Hestbech Henriksen

SFO 3. ÅRGANG

Christian Bernstorff Justensen
Ulla Pilgaard Andersen
Maria Lyngs Pedersen
Frank Just Laufer

KLUB 4. – 6. ÅRGANG

Glen Sivbæk Møller Jensen
Kate Spangsbjerg
Torben Sørensen